Doğrudan TeminTürkiye Geneli  
Hastanelerin günü birlik Tıbbi  sarf  ve Hasta başı alımlarına hemen cevap verilir